Źródło

Przy ulicy Łazienkowskiej 14 w Warszawie stoi kościół. Można powiedzieć, że stoi tu od stu lat, chociaż dzisiaj to nie jest ten sam kościół, co na początku. Tamten dawny zbudowano w latach międzywojennych. Był potrzebny, bo Powiśle rozrastało się i zaludniało. Tak powstała parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Pierwszy kościół niczym prawie nie przypominał obecnego: był dużą trzynawową budowlą w kształcie inspirowanym architekturą starożytnej Grecji. Obok wznosiła się wieża i lekka kolumnada. Tylko te dwie ostatnie części przetrwały do dzisiaj.

W czasie powstania warszawskiego na kościół, będący też szpitalem wojskowym, spadło dziewięć bomb burzących, grzebiąc pod gruzami 70 osób. Prócz dzwonnicy ocalała tylko frontowa kolumnada i fragmenty murów. Powojenne władze zabroniły odbudowy – kaplica w wieży stała się miejscem modlitwy powiślaków na 25 lat. Kiedy w latach 70. rozpoczęto budowę Trasy Łazienkowskiej, a budynki przejął Skarb Państwa, zapadła decyzja o przeniesieniu siedziby parafii na ulicę Zagórną.

Ostatecznie i szczęśliwie Trasa ominęła to miejsce, a ono samo otrzymało nowego gospodarza, Ruch Apostolski Rodzina Rodzin, związany szczególną współpracą ze zgromadzeniem Pallotynów. Prowadził on tutaj własną działalność misyjną i charytatywną, rozbudowując jednocześnie i rozwijając ośrodek. Na początku lat 80. uzyskano wreszcie zgodę, by na fundamentach starego kościoła postawić nowy. Jego budowa miała potrwać do początku nowego wieku. Rodzina Rodzin kontynuuje dzisiaj swoją działalność w budynku przylegającym do wieży.

Od roku 2010 Łazienkowska 14 ma nowych lokatorów: siostry i braci z Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich. Ich powołaniem jest życie kontemplacyjne i dzielenie się doświadczeniem wiary z mieszkańcami miast. Trzy razy dziennie mniszki i mnisi gromadzą się w kościele, by wspólnie modlić się w ciszy i sprawować liturgię. Pozostałe godziny dnia przeznaczają na pracę zarobkową, zajęcia domowe, samotną modlitwę i monastyczną gościnność.

W roku 2019 parafia MB Częstochowskiej obchodziła swoje setne urodziny. W ramach przygotowań jesienią 2018 roku odbyły się na Powiślu tygodniowe rekolekcje. Spotkania miały miejsce w kościele parafialnym na Zagórnej, podczas gdy przy Łazienkowskiej 14 dniem i nocą trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Rekolekcje skończyły się po tygodniu, adoracja trwa do dzisiaj dzięki nieustannej obecności świeckich i konsekrowanych przed Chrystusem eucharystycznym. Nikt tego nie planował, nikt nie przewidział. Tak właśnie działa łaska, tworząc rzeczy nowe, wzbudzając w sercach niespodziewane pragnienia, otwierając nowe drogi pośrodku życia, pośrodku miasta.

Tytułowe „Boskie Terytorium” to właśnie ta otwarta dla wszystkich strefa adoracji przy Łazienkowskiej 14 – miejsce milczącego trwania „w sercu Boga, w sercu miast”.