Boskie Terytorium

KONTAKT

ZGŁOŚ CHOREGO DO ODWIEDZIN

odwiedziny@boskieterytorium.pl

tel. 782 281 887

WYJDŹ Z NAMI NA ULICE MIASTA

wyjscie@boskieterytorium.pl

tel. 782 281 890

ZAPISZ SIĘ NA CUD SPOT(W)KANIE

kana@boskieterytorium.pl

tel. 782 281 889

MASZ INNA SPRAWĘ?

kontakt@boskieterytorium.pl

tel. 697 065 800

MIEJSCA MISJI

KOŚCIÓŁ MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Warszawa, ul. Zagórna 5

KOŚCIÓŁ MATKI BOSKIEJ JEROZOLIMSKIEJ

Warszawa, ul. Łazienkowska 14

Close Menu